Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decia etapei de încadrare (PUZ Extindere intravilan - Podari - SC AGRICOLA PADANA)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-11-07 16:10:26
Ultima actualizare: 2012-11-07 16:10:26

Taguri

2012,

Anunţ public
07.11.2012

 

SC AGRICOLA PADANA SRL cu sediul în comuna Podari, str. Depozitului, nr. 6, judeţul Dolj, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru "PUZ Extindere intravilan zona industrie(parc fotovoltaic) şi servicii, T 77, P1, P2, P3, P4, com Podari, judeţul Dolj" - planul nu se supune  evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum si motivele deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr.1, Craiova, sau pe site-ul ARPM Craiova http://arpmdj.anpm.ro.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media,,

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la ARPM Craiova observaţii/propuneri din partea publicului.

</