Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Alimentare cu apă Et. II - Coţofenii din Dos)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-08-05 14:49:10
Ultima actualizare: 2013-08-05 14:49:26

Taguri


Documente ataşate

Anunt public privind decizia etapei de încadrare
05.08.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Mihăiţa şi Potmeltu în comuna Coţofenii din Dos, judeţul Dolj - aducţiune conductă Isvarna, etapa II”, propus a fi amplasat în comuna Coţofenii din Dos, Işalniţa, satele Mihăiţa, Işalniţa, jud. Dolj, titular Comuna Coţofenii din Dos reprezentată de primar Vasile Preduca: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din str. Petru Rareş, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-16.00 şi vineri între orele 9.00-14.00, precum şiîn documentul ataşat.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţtii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.