Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Amenajament Silvic 107 ha UP IV Rast OS Poiana Mare)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-12-11 15:46:05
Ultima actualizare: 2013-12-11 15:46:05

Taguri

2013,

ANUNŢ DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
11.12.2013

 

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "Amenajament silvic întocmit pentru suprafaţa de 107,0 ha, fond forestier compus din păduri ce au aparţinut UP IV Rast din cadrul OS Poiana Mare", titular Cuc Anamaria-Ramona, Cuc Tudor-Traian, Câmpean Georgeta-Claudia, Câmpean Laurenţiu-Lorand, Golli Irinel şi Petrescu Nicoliţa în calitate de proprietari prin SC Proiectări şi Exploatări Silvice SRL cu sediul în Piteşti, str. Aleea Voinicilor, nr. 5: planul se supune evaluării de mediu şi evaluării adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare se poate consulta în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova, şi pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro/.  

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj ( fax: 0251.419.035, e–mail: offiice@apmdj.anpm.ro)

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:

  • planul urmează a fi implementat în ariile naturale protejate comunitare ROSCI0039 Ciuperceni Desa
  • în urma parcurgerii schemei logice de identificare a planurilor şi programelor care se supun prevederilor HG nr. 1076/2004, în conformitate cu art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute în Anexa 1, APM decide că planul mai sus menţionat se supune procedurilor de evaluare de mediu şi evaluare adecvată, fiind încadrat la art. 5, alin. (2), lit. b).
  • în urma analizei Memoriului de prezentare întocmit conform Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi completarea Listei de control, procedura de evaluare adecvată continuă cu etapa studiului de evaluare adecvată întrucât a fost identificat un impact semnificativ asupra speciilor şi habitatelor din situl Natura 2000 mai sus menţionat.

Documentaţia tehnică care a stat la baza luă