Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Amenajament silvic al OS Romani)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-09-12 09:41:37
Ultima actualizare: 2012-09-18 15:53:24

Taguri

2012,

Documente ataşate

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
12.09.2012

 

ARPM Craiova anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul: "Amenajament silvic al Ocolului Silvic Romani – întocmit pentru o suprafaţă de 16189,8 ha din UP I, II, IV, V şi VI", titular Ocolul Silvic Romani: planul necesită evaluare de mediu şi se supune evaluării adecvate respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, urmând ca planul să se adopte cu aviz de mediu.

Justificarea prezentei decizii:

- încadrarea conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului  995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004: planul se încadrează la art. 5 alin.2, lit. b,

- după completarea listelor de control  conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, s-a stabilit necesitatea parcurgerii următoarei etape din cadrul procedurii de evaluare adecvată, respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, acesta realizându-se de persoane atestate conform prevederilor legale în vigoare,

- în cadrul teritoriului Ocolului Silvic Romani se regăsesc următoarele arii protejate:
     - ROSCI 0015 – Buila Vânturariţa;
     - ROSCI 0128 – Nordul Gorjului de Est;
     - ROSPA 0025 – Cozia – Buila  Vânturariţa;
     - Parcul Naţional Buila Vânturariţa;

          Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-vineri între orele 8,00 -16,00 la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul ARPM Craiova http://arpmdj.anpm.ro.