Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Amenajament silvic OS Dăbuleni)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-01-28 16:15:12
Ultima actualizare: 2014-01-29 09:32:01

Taguri

2014,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
28.01.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru "Amenajament Silvic – Ocolul Silvic Dăbuleni – UP I Călăraşi, UP IV Troaca şi UP VIII Ocolna, judeţul Dolj": planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.00 şi vineri 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro/.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei privind procedura de evaluare adecvată:

- suprafaţa ce face obiectul planului se suprapune cu zone incluse în Sit Natura 2000 şi anume ROSCI 0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre şi ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni.

- Titularul planului deţine aviz favorabil al administratorului ariilor naturale protejate cu care se suprapune, Consiliul Judeţean Dolj.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare în procedura evaluării de mediu sunt următoarele:

- conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.