Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Amenajament silvic UP I-VIII O.S. Călimăneşti, D.S. Vâlcea)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-07-29 13:10:32
Ultima actualizare: 2012-08-08 13:15:06

Taguri


Documente ataşate

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
06.08.2012

 

ARPM Craiova anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru "Amenajament silvic UP I -VIII-Ocolul Silvic Călimăneşti", titular Direcţia Silvică Vâlcea-Ocolul Silvic Călimăneşti: planul necesită evaluare de mediu şi se supune evaluării adecvate respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, urmînd ca planul să se adopte cu aviz de mediu.

Justificarea prezentei decizii:

- încadrarea conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004: planul se încadrează la art. 5 alin.b,

- după completarea listelor de control conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, s-a stabilit necesitatea parcurgerii următoarei etape din cadrul procedurii de evaluare adecvată, respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, acesta realizându-se de persoane atestate conform prevederilor legale în vigoare,

- în cadrul teritoriului Ocolului Silvic Călimăneşti se regăsesc următoarele arii protejate:

  • Parcul Naţional Cozia
  • ROSCI 0046 - Cozia
  • ROSPA 0025 - Cozia-Buila-Vânturariţa
  • RO SCI 0122 - Munţii Făgăraş

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-vineri între orele 8.00 -16.00 la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova.