Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Amenajament silvic UP I,II,III,V,VI O.S. Drăgăşani, D.S. Vâlcea)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-07-29 13:21:29
Ultima actualizare: 2012-07-29 13:21:29

Taguri


Documente ataşate

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
06.08.2012

 

ARPM Craiova anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru "Amenajament silvic UP I –II, III, V, VI - Ocolul Silvic Drăgăşani", titular Direcţia Silvică Vâlcea-Ocolul Silvic Drăgăşani: planul necesită evaluare de mediu şi se supune evaluării adecvate respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, urmând ca planul să se adopte cu aviz de mediu.

Justificarea prezentei decizii:

- încadrarea conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004: planul se încadrează la art. 5 alin.b,

- după completarea listelor de control conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, s-a stabilit necesitatea parcurgerii următoarei etape din cadrul procedurii de evaluare adecvată, respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, acesta realizându-se de persoane atestate conform prevederilor legale în vigoare,

- în cadrul teritoriului Ocolului Silvic Drăgăşani se regăsesc următoarele arii protejate:

  • ROSCI 0296 - Dealurile Drăgăşaniului
  • Rezervaţia naturală "Pădurea Tisa"
  • Aria protejată "Pădurea Silea"

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-vineri între orele 8.00 -16.00 la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul ARPM Craiova.