Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Derogare de la Amenajamentul OS Amaradia UP II Farcaş)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-10-22 12:23:41
Ultima actualizare: 2012-10-22 12:23:41

Taguri

2012,

Anuţ priivnd decizia etapei de încadrare
22.10.2012   

 

ARPM Craiova anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru "derogarea de la amenajamentul OS Amaradia UP II Farcaş, ua 23A%, 25A% şi 25D%(1,2ha), jud Dolj": planul nu  necesită evaluare de mediu şi nu se supune evăluarii adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-vinerii între orele 8.00 -16.00 la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul ARPM Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova (Fax: 0251419035,e-mail office@arpmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii în mass-media.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei privind procedura de evaluare adecvată:
- suprafaţa ce face obiectul planului nu se suprapune cu zone incluse în Sit Natura 2000.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura evaluării de mediu sunt următoarele:
- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,
- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,
- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la ARPM Craiova observaţii /propuneri din partea publicului.