Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Derogare de la prevederile amenajamentului Obştei Cernădia-Buiceşti – OS Privat Buila)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-09-10 11:53:18
Ultima actualizare: 2012-09-18 13:45:56

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
10.09.2012

 

ARPM Craiova anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul "Derogare de la prevederile amenajamentului fondului forestier proprietate privată a Obştei Cernădia-Buiceşti în u.a 38D – Ocolul Silvic Privat Buila", titular Ocolul Silvic Privat Buila: planul necesită evaluare de mediu şi se supune evaluării adecvate respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, urmând ca planul să se adopte cu aviz de mediu.

Justificarea prezentei decizii:

- încadrarea conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004: planul se încadrează la art. 5 alin.2, lit. b,

- după completarea listelor de control conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, s-a stabilit necesitatea parcurgerii următoarei etape din cadrul procedurii de evaluare adecvată, respectiv etapa studiului de evaluare adecvată, acesta realizându-se de persoane atestate conform prevederilor legale în vigoare,

- suprafaţa pentru care se solicită derogarea de la amenajamentul silvic se află integral în următoarele arii protejate:
     - Situl de Importanţă Comunitară ROSCI 0085 Frumoasa
     - Situl de Importanţă Comunitară ROSPA 0043 Frumoasa

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-vineri între orele 8.00 -16.00 la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.