Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Parcelare teren - Craiova - MOLCUT AGLAIA)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-03-26 12:39:51
Ultima actualizare: 2014-03-27 15:14:32

Taguri

2014,

ANUNŢ DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
25.03.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru: PUZ "Parcelare teren cu S=20.566mp în 27 corpuri şi introducere în intravilan T24, P2, 3, 3/1, 4, mun. Craiova, jud. Dolj" - titular Molcuţ Aglaia cu domiciliul în mun Craiova, str. Muncelului, nr. 3, jud Dolj: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare:

  • planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,
  • în conformitate cu prevederile H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.
  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.

             Obiective PUZ:

  • introducerea în intravilan a unei suprafete de 50.560,85mp, din care 20.566,0mp sunt proprietatea beneficiarului Molcut Aglaia, pentru a reglementa terenurile construite existente precum şi construirea de noi locuinte p