Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Plan management arie Desnăţui-Terpeziţa - Asociaţia Domino)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-06-16 15:30:40
Ultima actualizare: 2014-06-16 15:32:15

Taguri

2014,

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
16.06.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru "Planul de management al ariei de interes naţional ”Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele”, titular Asociaţia Domino: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar din care face parte;

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.