Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUD Centru pentru excelenţă Universitaria - Craiova - SC CAMATARU COM TRANS)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-04-05 12:04:37
Ultima actualizare: 2013-04-10 12:43:45

Taguri

2013,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
05.04.2013

 

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru: Elaborare PUD şi obţinere avize pentru construire Centru pentru excelenţă în afaceri Universitaria, S+P+3 Etaje, cu amplasament în Craiova, str. A.I Cuza, nr. 42, judeţul Dolj, titular SC CAMATARU COM TRANS SRL cu sediul în Craiova, str. Oltet, nr. 14-16, bl. IJK, jud Dolj - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute  în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidentiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. b,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.