Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUD Spaţii comerciale - Craiova - SC ILCOST PROD şi BRUTARITA DAMIAN)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-12-11 12:44:20
Ultima actualizare: 2012-12-14 10:15:25

Taguri

2012,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
11.12.2012

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "Elaborare PUD şi obţinere avize pentru construire spaţii comerciale parter, Craiova, str. Aristizza Romanescu, nr. 7C, judeţul Dolj", titular BUTARITA DAMIAN şi SC ILCOST PROD SRL, cu sediul în str. Pictor Oscar Obedeanu, nr. 23, mun. Craiova, jud Dolj, planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 -14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035,e-mail office@arpmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media,, 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. b,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.


<