Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Centrală fotovoltaică 1 MW - Bistreţ - SC ALEX T ENERGY)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-02-25 12:40:35
Ultima actualizare: 2013-02-25 12:44:12

Taguri

2013,

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
25.02.2013

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru PUZ  "Centrală electrică fotovoltaică P=1MW – Locolitatea Bistreţ, judeţul Dolj", comuna Bistreţ, Tarlaua 35, Parcela 17, jud Dolj, titular S.C. ALEX T ENERGY S.R.L. cu sediul în municipiul Craiova, str. Mihail Străjan, nr.13, bl. 10, sc.3, ap.7, jud. Dolj:  planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvate urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro/.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar din care face parte;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind de