Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Centrală fotovoltaică - Goieşti - SC IZVOR DE LUMINA)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-03-28 13:48:27
Ultima actualizare: 2013-03-28 13:48:27

Taguri

2013,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
28.03.2013

 

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, pentru "Plan Urbanistic Zonal Centrală Fotovoltaică 14 MW T18: P2+P3+Lot.1, comuna Goieşti, jud Dolj", titular: SC IZVOR DE LUMINA SRL planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapeide încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova şi la sediul SC IZVOR DE LUMINA SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2,  str. Popa Petre, nr. 5, Corp B, et. 5, Biroul 52.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj, (fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro),

  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- prin natura planului - realizarea parcului fotovoltaic pentru producerea energiei alternative din surse regenerabile cât şi funcţionarea acestuia nu ridică probleme de mediu şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană.

- realizarea Parcului fotovoltaic  va contribui la atingerea ţintei strategice a României, respectiv "ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie s