Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Construire imobil - Craiova - PREDA SERGIU)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-02-05 16:06:26
Ultima actualizare: 2014-02-05 16:07:27

Taguri

2014, PUZ,

ANUNŢ DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
05.02.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru: "Plan Urbanistic Zonal Construire imobil P+4, cu destinaţia de spaţii comerciale şi locuinţe" în mun. Craiova, B-dul Tineretului, nr. 2B, titular PREDA SERGIU cu domiciliul în mun Craiova, b-dul N. Romanescu, nr. 38, jud Dolj: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035), e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare:

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

- în conformitate cu prevederile H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.