Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Construire Parc Fotovoltaic - Bratovoieşti - Baroană Victor)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-09-04 14:23:39
Ultima actualizare: 2013-09-10 11:24:53

Taguri

2013,

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
04.09.2013

 

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004 pentru "Plan Urbanistic Zonal – Construire Parc Fotovoltaic în comuna Bratovoieşti, T 110, P 4,  jud Dolj", titulari Baroană Victor, Baroană Maria şi Bănică Constanţa Cami: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune evaluării adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapeide încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8,00 -16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova. 

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj, (fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro),,

            Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,
  • conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,
  • prin natura planului- realizarea parcului fotovoltaic pentru producerea energiei alternative din surse regenerabile cât şi funcţionarea acestuia nu ridică probleme de mediu şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană.
  • suprafaţta de 11500 mp, care se suprapune pe aria protejată ROSPA0023-Confluenţa Jiu-Dunăre, reprezentând 7,4% din suprafaţa totală a PUZ-ului, va avea destinaţia de spaţiu verde,
  • realizarea Parcului fotovoltaic va contribui la atingerea ţintei strategice a României, respectiv  "ponderea energiei electrice