Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Construire Parc Fotovoltaic - Rast)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-10-14 11:54:23
Ultima actualizare: 2013-10-15 10:52:08

Taguri

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
14.10.2013

 

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr.0 1076/2004 pentru Planul Urbanistic Zonal – Construire Parc Fotovoltaic com Rast, T 14, P 7-39, jud Dolj, titular Primăria comunei Rast: planul nu se supune  evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj (fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro)

  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul este pregatit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din H.G. nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

- schimbarea destinaţiei terenului din zonă de locuinţe în zonă industrială pentru investiţia propusă respectiv (Construire Parc fotovoltaic) pe suprafaţa de 6,070 ha aflat în intravilanul comunei, nu ridică probleme de mediu şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană.

- planul prevede o zonă tampon (zonă verde) de 0,581 ha la limita cu zona de locuinţe.

- realizarea Parcului fotovoltaic va contribui la atingerea ţintei strategice a României, respectiv "ponderea energiei electrice produse din