Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Modernizare Complex Sportiv Craiova)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-06-18 12:38:16
Ultima actualizare: 2013-06-18 12:41:49

Taguri

2013, PUZ,

Anunţ Decizie etapa de încadrare
18.06.2013

 

Municipiul Craiova prin Primar Lia Olguţa Vasilescu, titular al "Planului Urbanistic Zonal – Modernizare Complex Sportiv Craiova", aduce la cunoştinţa publicului decizia etapei de încadrare din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004 - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare se poate consulta în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova şi la sediul primăriei mun. Craiova dn mun. Craiova,  str. A.I. Cuza, nr.7.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris  în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj,( fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro)

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.