Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Parc fotovoltaic - Bechet - SC OLTENIA GREEN ENERGY)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-03-07 11:47:08
Ultima actualizare: 2014-04-01 11:27:15

Taguri

2014,

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
06.03.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru PUZ – “Construire parc fotovoltaic oraş Bechet, judeţul Dolj T31-P319/1, P329, P331, P334, P334/1 şi T32-P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P346, P347, P348, P351“, titular SC OLTENIA GREEN ENERGY SRL cu sediul în municipiul Constanţa, str. B-dul Mamaia, nr. 288, birou 117, judeţul Constanţa şi Primăria oraşului Bechet, cu sediul în oraşul Bechet, str. A.I. Cuza, nr. 100, judeţul Dolj: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro/.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035,e-mail office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar din care face parte;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

-