Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Parc fotovoltaic - Brabova - SC LONG BRIDGE PRODUCT DJ)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2013-01-09 12:30:38
Ultima actualizare: 2013-01-11 11:39:55

Taguri

2013,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare 
09.01.2013

          

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "Plan Urbanistic Zonal - Parc Fotovoltaic - comuna Brabova, T 135, P8, Lot 1, judeţul Dolj”, titular SC LONG BRIDGE PRODUCT DJ SRL cu sediul în Bucureşti, sector 3, str. Aleea Bechetului nr. 5, parter, clădirea C3, parter spaţiul nr. 14, birou nr.3: planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30 , vineri între orele 8.00 -14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova, pe site-ul APM Dolj http://arpmdj.anpm.ro, şi la sediul primăriei Brabova, jud Dolj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media,,

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

-realizarea Parcului fotovoltaic va contribui la atingerea ţintei strategice a României, respectiv "ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul anului 2020 de 38%".

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de medi