Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Parc fotovoltaic - Brabova - SC LONGBRIDGE LIGHTING)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2013-01-09 12:30:31
Ultima actualizare: 2013-01-11 11:59:11

Taguri

2013,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
09.01.2013

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "Plan Urbanistic Zonal - Parc Fotovoltaic - comuna Brabova, T 135, P8, Lot 3,  judeţul Dolj”, titular SC LONGBRIDGE LIGHTING SRL cu sediul în Bucureşti, sector 5, B-dul T. Vladimirescu, nr. 29, etaj 1, birou 18: planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 -14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova, pe site-ul APM Dolj http://arpmdj.anpm.ro, şi la sediul primăriei Brabova, jud Dolj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- realizarea Parcului fotovoltaic va contribui la atingerea ţintei strategice a României, respectiv "ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul anului 2020 de 38%";

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor