Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Parc fotovoltaic - Cetate - SC STOCK ENERGY)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-12-27 13:55:11
Ultima actualizare: 2012-12-27 13:55:11

Taguri

2012,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
27.12.2012

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "Plan Urbanistic Zonal- Parc Fotovoltaic -comuna Cetate, T 98, P200, 201, 203, ....208, 217, 255, judeţul Dolj", titular SC STOCK ENERGY SRL cu sediul în Bucureşti, str. Coltei, nr.44: planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 -14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova, şi pe site-ul APM Dolj http://arpmdj.anpm.ro/,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035,e-mail office@arpmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media,,

 Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar ăn urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.