Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Parc fotovoltaic - Gighera-Nedeia - SC SILVEDAN)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-06-28 11:30:29
Ultima actualizare: 2013-06-28 11:30:29

Taguri

2013,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
28.06.2013

 

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, pentru "Plan Urbanistic Zonal Parc Fotovoltaic – SC SILVEDAN SRL T130, P60, 61,62,63,64, Sat Nedeia, comuna Gighera, jud Dolj", titular SC SILVEDAN SRL - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de  evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj, ( fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro).

  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în Anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- prin natura planului- realizarea parcului fotovoltaic pentru producerea energiei alternative din surse regenerabile cât şi funcţionarea acestuia nu  ridică probleme de mediu şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană.

- realizarea Parcului fotovoltaic  va contribui la atingerea ţintei strategice a României, respectiv "ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul anului 2020 de 38%,,.

- conform HG nr. 1076/