Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Parc solar - Almăj - SC BALKAN PHOTO ENERGIA)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2012-10-02 09:36:42
Ultima actualizare: 2012-10-02 09:36:42

Taguri

2012,

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
02.10.2012

 

ARPM Craiova anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru PUZ "Parc solar”, comuna Almăj, T34, Corp 1 – P56, P60, P64, P65, P73, P74, P77, P78, P80, P82/1, P82, P83, P86, P87, P88, P89, P91; Corp 2 – P103/1, P105, P117, jud Dolj", titular S.C. BALKAN PHOTO ENERGIA SRL cu sediul în municipiul Craiova,str. Mihai Baraca, nr.15A, ap.9, judeţul Dolj: planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune evaluării adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul ARPM Craiova http://arpmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova (Fax: 0251419035, e-mail office@arpmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor pub