Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Reconversie funcţională zonă de locuit - Brabova-Rachita de Jos - SC PROJECT THC-)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-10-01 13:28:58
Ultima actualizare: 2014-10-01 13:31:21

Taguri

2014,

Anunţ public
01.10.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL RECONVERSIE FUNCŢIONALĂ DIN ZONĂ DE LOCUIT ÎN ZONĂ PARŢIAL INDUSTRIE NEPOLUANTĂ SERVICII ŞI LOCUINŢE INDIVIDUALE", în com. Brabova, sat Rachita de Jos, str. Trandafirilor, nr. 14, jud Dolj, titular SC PROJECT THC SRL - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel: 0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 Motivele care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare:

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- în conformitate cu prevederile H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- se propune o zonă tampon între funcţiunea industrială şi zona de locuinţe şi servicii,

Obiectivul propus în PUZ, respectiv hală industrială, s-a făcut astfel încât să asigure un spaţiu de protecţie de