Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (P.U.Z. ROMANESCU – HIPODROM - Craiova)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-09-03 15:46:55
Ultima actualizare: 2014-09-03 21:52:52

Taguri

2014,

ANUNŢ - DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
03.09.2014

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru: "PLAN URBANISTIC ZONAL REACTUALIZARE P.U.Z. ROMANESCU – HIPODROM", Craiova, str. Prelungirea Bechetului, str. Geniştilor, str. Artileriei şi str. Antiaeriană, Mun. Craiova, Jud. Dolj, titular MUNICIPIUL CRAIOVA prin Primar LIA OLGUTA VASILESCU - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvatăurmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel: 0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare

  • planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
  • în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.
  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizeiobiectivelor din plan, luand in considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.

Obiectul lucrării de elaborare P.U.Z. pentru reactualizarea P.U.Z. ROMANESCU - HIPODROM ce a fost aprobat anterior cu HCL nr. 209/2010, constă în reanalizarea şi rezolvarea complexă a problemelor funcţionale şi tehnice în zonă, în reglementarea terenurilor care în prezent sunt terenuri intravilan proprietate privată şi domeniu public având folosinţa actuală de curţi construcţii.

În cadrul planului urbanistic zonal se propun următoarele obiective principale:
- organizarea structurii funcţionale şi a cadrului arhitectural-urbanistic;
- reanalizarea delimitării zonei studiate în documentaţia anterioară (P.U.Z. Romanescu - Hipodrom);
- necesitatea unor zone mixte - comerţ, servicii în condiţiile construirii masive de locuinţe.
- revizuirea şi reformularea circulaţiei carosabile şi pietonale la nivelul traficului existent şi prognozat, asigurarea fluenţei traficului, stabilirea tramei stradale prin preluarea traseelor drumurilor comunale existente şi completarea cu noi trasee propuse,
- asigurarea echipării edilitare a zonei,
- stabilirea condiţiilor de construire pentru toate intervenţiile din zonă.