Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (P.U.Z. ROMANESCU – HIPODROM - Craiova)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-09-03 15:46:55
Ultima actualizare: 2014-09-03 21:52:52

Taguri

2014,

ANUNŢ - DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
03.09.2014

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru: "PLAN URBANISTIC ZONAL REACTUALIZARE P.U.Z. ROMANESCU – HIPODROM", Craiova, str. Prelungirea Bechetului, str. Geniştilor, str. Artileriei şi str. Antiaeriană, Mun. Craiova, Jud. Dolj, titular MUNICIPIUL CRAIOVA prin Primar LIA OLGUTA VASILESCU - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvatăurmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel: 0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare

  • planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
  • în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.
  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizeiobiectivelor din plan, luand in considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.

Obiectul lucrării de elaborare P.U.Z. pentru reactualizarea P.U.Z. ROMANESCU - HIPODROM ce a fost aprobat anterior cu HCL nr. 209/2010, constă în reanalizarea şi rezolvarea complexă a problemelor funcţionale şi tehnice în zonă, în reglementarea terenurilor care în prezent sunt ter