Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Schimbare destinaţie - Vîrvoru - SC ISA IMOBILIARE SFÂNTUL ANDREI)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-02-12 13:40:24
Ultima actualizare: 2014-02-14 13:32:42

Taguri

2014,

Anunt Decizie etapa de încadrare
12. 02.2014

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru ,,PUZ Schimbare de destinaţie din zonă de locuinţe în zonă mixtă agro-industrială şi servicii" în comuna Vârvoru de Jos, sat Vârvoru de Sus, T40, P1008, nr. 81, jud Dolj, titular SC ISA IMOBILIARE SFÂNTUL ANDREI SRL cu sediul în comuna Vîrvoru de Jos, sat Vârvoru de Sus, nr. 340: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova.

.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj  (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office"apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare:

  • planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;
  • în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.
  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.
  • Având în vedere situarea amplasamentului, au fost prevăzute măsuri de protecţie faţă de zona de locuinşe şi funcţiuni complementar