Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Siloz cereale - Calafat - SC INSTAL MONTAJ FIRE SOLUTIONS)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-10-02 11:30:40
Ultima actualizare: 2014-10-02 13:07:20

Taguri

2014,

Anunţ public
02.10.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare, pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL BAZĂ – SILOZ DEPOZITARE CEREALE ŞI INSTALAŢII DE ACOSTARE ŞI ÎNCĂRCARE ÎN BARJE", titular SC INSTAL MONTAJ FIRE SOLUTIONS SRL: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel: 0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare:

  1. planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,
  2. în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin.(3) pct.a.
  3. planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în Anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în Anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.

PUZ-ul are ca obiectiv introducerea în intravilan a suprafeţei de 14.853,00 mp cu folosinţă agricolă în vederea realizării investiţiei, respectiv BAZĂ –SILOZ DEPOZITARE CEREALE (8 celule siloz) ŞI INSTALAŢII DE ACOSTARE ŞI ÎNCĂRCARE ÎN BARJE, asigurarea utilităţilor (energie electrică, apă, canalizare, canalizare pluvialp), şi asigurarea căii de acces rutier la amplasament, spaţii verzi

Măsuri pentru protecţia factorilor de mediu şi aşezărilor umane:

a) - Protecţia calităţii apelor
Protecţia calităţii apelor se asigură prin colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere prin intermediul bazinului vidanjabil care are o capacitate de 8 mc utili.
Apele meteorice colectate prin canalizarea pluvială de pe căile carosabile din incintă nu sunt purtătoare de poluanţi şi pot fi deversate în fluviu în condiţii de siguranţă după trecerea lor printr-un deznisipator şi un separator de hidrocarburi.
Activitatea de preluare, stocare şi expediere a cerealelor nu are nici o componentă în care se utilizează şi/sau deversează ape.

b) - Protecţia aerului
Echipamentul tehnologic este prevăzut cu un sistem de aspiraţie a prafului, cu colectarea acestuia printr-un ciclon, într-un stocator de subprodus care va fi preluat de serviciul local de salubrizare.

c) - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
În cadrul utilajelor instalate doar curăţătorul produce vibraţii, iar acesta este prevăzut cu amortizoare.
Având în vedere distanţa de cca 30 m faţă de cea mai apropiată locuinţă a zonei de amplasare a silozurilor, vibraţiile generate şi măsurile compensatoare luat