Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Supermarket - Craiova - SC DAPO EURO IMOB)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-09-09 16:19:54
Ultima actualizare: 2014-09-09 16:19:54

Taguri

2014,

Anunţ public
09.09.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE SUPERMARKET PARTER" în str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr. 23-23A, mun. Craiova, jud. Dolj, titular S.C. DAPO EURO IMOB S.R.L. cu sediul în mun. Galaţi, str. Dr. Constantin Levaditti, nr. 13, jud Galaţi - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare:

  • planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,
  • în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.
  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.

Obiectivul:

Obiectul lucrări de elaborare P.U.Z. constă în organizarea zonei studiate prin reconversie funcţională şi volumetrică cu reglementarea zonelor de construire şi a circulaţiilor în vederea construirii unui supermarket parter.

În cadrul planului