Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Supermarket - Craiova - SC TCIF)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-07-30 09:36:48
Ultima actualizare: 2014-09-02 17:11:03

Taguri

2014,

ANUNŢ DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
3
0.07.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru: "P.U.Z. - RECONVERSIE FUNCŢIONALĂ ŞI VOLUMETRICĂ CU REGLEMENTAREA ZONELOR DE CONSTRUIRE ŞI A CIRCULAŢIILOR ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SUPERMARKET PARTER, în mun. Craiova, b-dul Nicolae Romanescu, nr. 39, jud. Dolj, titular PLOSCA GELU PENTRU TCIF SA CRAIOVA, cu sediul în mun. Craiova, b-dul Nicolae Romanescu, nr. 39, jud. Dolj: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel: 0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare 

  • planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
  • în conformitate cu prevederile HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5 alin. (3) pct. a.
  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului.
     
  • Plantaţiile existente pe b-dul Nicolae Romanescu vor fi păstrate şi întreţinute pentru asigurarea spaţiilor verzi din zona studiată, iar pla