Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Zona turistică - Mârşani - SC BEACH PARTY)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-03-05 13:16:35
Ultima actualizare: 2013-03-05 13:16:35

Taguri

2013,

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
05.03.2013

  

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "PUZ Extindere intravilan - Zona turistică şi de agreement, T220, sat Mârşani (Zona Parc Heleşteu, lac Heleşteu)", jud Dolj, titular SC BEACH PARTY SRL cu sediul în comuna Mârşani, sat Mârşani, jud Dolj, şi Cirjaliu Leontina Gabriela: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de  evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapeide încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova şi la sediul SC BEACH PARTY SRL din comuna Mârşani, sat Mârşani,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a pl