Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Supraînălţare depozit de zgură şi cenuşă - Turceni - SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2011-10-24 11:36:46
Ultima actualizare: 2012-10-31 11:48:49

Taguri

Decizia etapei de încadrare
Nr.
12381/19.10.2011

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA cu sediul în judeţul Gorj, localitatea Turceni, str.Uzinei, nr.1, înregistrată la ARPM Craiova cu nr. 12381/30.09.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

          Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Craiova decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT  din data de  14.10.2011, că proiectul  Supraînălţare compartiment nr.1 la Depozitul de zgură şi cenuşă nr.1-Valea Ceplea de la cota +200mdMN la cota +205mdMN - se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

          Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul  se  încadrează  în  prevederile HG 445/2009, Anexa 2 la pct. 11 lit.b) Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1;

 - de asemeni, proiectul se regăseşte în Anexa 2 a HG 445/2009 la pct.13 litera a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau î