Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia iniţială a etapei de încadrare (Plan de Management Aria Naturală Balta Cilieni - Băileşti)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-01-30 16:26:09
Ultima actualizare: 2014-01-30 16:36:54

Taguri

2014,

Documente ataşate

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA INIŢIALĂ A ETAPEI DE ÎNCADRARE
30.01.2013

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "Planul de Management al Ariei Naturale Protejate Balta Cilieni- Băileşti", titular Asociaţia de Dezvoltare Economico-Culturală şi Profesională din Regiunea Oltenia cu sediul în mun Craiova, Craioviţa Nouă, bl. 201E, sc.1, ap.5, jud Dolj: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune evaluării adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova, pe site-ul APM Dolj şi la sediul primăriei municipiului Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, mun. Craiova, Jud. Dolj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare

- Planul Ariei Naturale Protejate Balta Cilieni- Băileşti ilustrează o viziune pe termen lung asupra managementului acestei arii naturale protejate.

- Planul de management constituie un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare şi protecţie a habitatelor şi a speciilor de interes conservativ şi a peisajului, atât cel natural cât şi cel antropic.

- Planul de management a fost realizat pentru punerea în aplicare a obiectivelor ariei protejate având ca principal scop menţinerea elementelor cadrului fizico-geografic cât mai aproape de starea lor naturală, asigurarea protecţiei ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi implicit a diversităţii biologice.

- Conform prevederilor Legii 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aria naturală protejată „B