Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind decizia iniţială de încadrare (Plan de management Aria Valea Rea-Radovan - Asociaţia Domino)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2014-06-19 13:39:44
Ultima actualizare: 2014-06-19 13:40:20

Taguri

ANUNŢ privind DECIZIA INIŢIALĂ A ETAPEI  DE  ÎNCADRARE
18.06.2014

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru "Planul de Management al Ariei de Interes Naţional Valea Rea-Radovan", titular SC ROMDECA SRL pentru ASOCIATIA DOMINO: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune evaluării adecvate,  urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.30 -16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova şi la sediul titularului SC ROMDECA SRL, din mun. Craiova, str. A.I Cuza, nr. 9, bl. 156, sc. 1, jud. Dolj,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj (tel: 0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare

- Planul Ariei Naturale Protejate Balta Cilieni- Băileşti-REZERVAŢIE NATURALĂ ŞI MONUMENT AL NATURII, COD SIT 2.385, REGIUNEA DE DEZVOLTARE 4 SUD – VEST. ilustrează o viziune pe termen lung asupra managementului acestei arii naturale protejate.

- Planul de management a avut la bază ca obiectiv general: Conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi educarea publicului privind importanţa conservării diversităţii biologice în ariile naturale protejate, iar ca obiective specifice: întocmirea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor de interes na?ional ?i comunitar din aria naturală protejată Valea Rea – Radovan ?i creşterea gradului de conştientizare a populaţiei asupra capitalului natural din aria naturală protejată Valea Rea - Radovan, prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică sunt menite să limiteze eventualul impact al activităţilor ce se desfăşoară în perimetrul zonei, pe baza unui management ce urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura, prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, alături de cultura tradi?ională, me?te?u