Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ privind emiterea avizului de mediu (Amenajament silvic OS Filiaşi)

Detalii

Autor: APM Dolj,
Adăugat: 2013-10-24 15:24:47
Ultima actualizare: 2013-10-24 15:24:47

Taguri

2013,

Anunţ privind DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU
24.10.2013

APM Dolj anunţă că a fost luată decizia de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Filiasi. jud. Dolj. titular Direcţia Silvică Dolj.

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute de HG nr. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, şi a analizării raportului de mediu.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii:

-  planul respectă cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului;
Rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor, atât la nivelul întregului fond păduros al O.S. Filiaşi, cât şi la nivelul arboretelor din aria naturală protejată din zonă.
Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.
Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.
Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriie, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare.

- în urma analizării Studiului de evaluare adecvată, se poate concluziona că lucrarile silvotehnice propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere din situl de importanţă comunitară ROSCI0045 Coridorul Jiului pe termen scurt sau lung.

- a fost emis avizul nr. 11741/07.08.2013, de către CJ Dolj în calitate de administrator,

- raportul de mediu respectă conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 1076/2004;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat  observaţii fundamentate din partea publicului.
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri repetate în presa locală: elaborarea planului, finalizarea raportului de mediu, a studiului de evaluare adecvată şi organizarea dezbaterii publice. Documentaţia a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii: la sediu