Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizia etapei de evaluare iniţială (Amplasare staţie carburant - Moţăţei Gară - SC SOLVENT COM)

Detalii

Autor: ARPM Craiova,
Adăugat: 2011-11-11 09:26:34
Ultima actualizare: 2011-11-15 12:59:00

Taguri

Decizia etapei de evaluare iniţială

Nr. 12596/03.10.2011

 

          Ca urmare a solicitării depuse de SC SOLVENT COM SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Siretului, nr.26, jud. Dolj, pentru proiectul AMPLASARE STAŢIE DE INCINTĂ PENTRU ALIMENTARE CU CARBURANT, propus a fi amplasat în Moţăţei, sat Moţăţei Gară, jud. Dolj, înregistrată la ARPM Craiova cu nr. 12596/30.09.2011,

- în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 6. c) – instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova decide:

          Necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul AMPLASARE STAŢIE DE INCINTĂ PENTRU ALIMENTARE CU CARBURANT, propus a fi amplasat în  Moţăţei, sat Moţăţei Gară, jud. Dolj,

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

  1. memoriul de prezentare, completat conform conţinutului cadru prevăzut în Anexa nr. 5 la OM 135/2010 pe suport de hârtie şi  in format electronic ;
  2. dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare a domeniului evaluării în cuantum de 400 LEI.
  3. dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu în presa naţională sau lo