Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Extindere reţea - Malu Mare-Preajba - SC COMPANIA DE APĂ)

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară efectuarea evaluării adecvate - în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul "EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, INCLUSIV BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI", propus a fi amplasat în comuna Malu Mare, sat Preajba, Zona I şi II Selgros, jud.Dolj, titular SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
07.04.2014

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară efectuarea evaluării adecvate - în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul "EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, INCLUSIV  BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI", propus a fi amplasat în comuna Malu Mare, sat Preajba, Zona I şi II Selgros, jud.Dolj, titular SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, sau în documentul ataşat.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.04.2014.


www.anpm.ro
Adaugat: 2014-04-08 16:21:00
TiparesteTipareste