Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Îmbunătăţirea funcţionării reţelelor - Craiova - SC CEZ DISTRIBUTIE)

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Îmbunătăţirea funcţionării reţelelor de MT racordate la staţia de transformare 110/20 kV DIF Craiova prin modificarea tratării neutrului” propus a fi amplasat în Craiova, jud. Dolj titular SC CEZ DISTRIBUŢIE SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Îmbunătăţirea funcţionării reţelelor de MT racordate la staţia de transformare 110/20 kV DIF Craiova prin modificarea tratării neutrului” propus a fi amplasat în Craiova, jud. Dolj titular SC CEZ DISTRIBUŢIE SA. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova din str. Petru Rareş nr. 1 jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 09.00- 14.00 şi vineri între orele 09.00- 11.30, precum şi în documentul ataşat.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.06.2011.


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-06-16 16:33:37
TiparesteTipareste