Anunţ ANPM privind emiterea autorizaţiei de mediu (Tratare, eliminare deşeuri nepericuloase; Transport deşeuri periculoase - SC AUTOTRANS GEDA)

ANPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor "Tratare şi eliminare deşeuri nepericuloase" cod CAEN rev.2 - 3821 (cod CAEN rev.1-9002); "Transport rutier de mărfuri (deşeuri periculoase", cod 010505*) cod CAEN rev.2 - 4941(cod CAEN rev.1-6024), titular S.C. AUTOTRANS GEDA SRL cu sediul social în municipiul Piatra Neamţ, str.Trotuş, nr. 2bis, jud. Neamţ.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor:

titular S.C. AUTOTRANS GEDA SRL cu sediul social în municipiul Piatra Neamţ, str.Trotuş, nr. 2bis, jud. Neamţ.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 la sediul ANPM din Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art. 13, alin.(2) "Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului eliberează autorizaţia de mediu."

Draftul autorizaţiei de mediu se află pe pagina web ANPM la secţiunea Informaţia privind mediul/Informaţii HI A/Informaţii despre procedurile derulate de ANPM (htrp://www.anpm.ro/content.aspx?id=54).


www.anpm.ro
Adaugat: 2012-06-27 14:24:57
TiparesteTipareste