Evenimente > Evenimente

tipareste trimite pe mail

 Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice

22 MAI - Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice

 

Păstrarea şi conservarea diversităţii biologice şi a structurilor ecologice

 prin intermediul ariilor naturale protejate în judeţul Dolj


Protecţia mediului înconjurător este considerată a fi printre primele cinci probleme care determină, în epoca actuală, soarta omenirii. În ultimul secol omul a distrus numeroase specii de plante şi animale, iar dacă nu se vor lua măsuri de protecţie şi conservare, aproape 20.000 de specii de pe glob sunt ameninţate cu dispariţia.

Din acest motiv protecţia şi conservarea speciilor de floră şi faună sălbatică este reglementată atât la nivel european, cât şi la nivelul ţării noastre conform Directivei 92/43 EEC privind conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice, Directivei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice şi OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

În  judeţul Dolj au fost declarate un număr de 18 arii protejate conform Legii nr. 5/2000; prin HG nr. 2151/2004 a fost declarată arie naturală protejată Pădurea Zăval, iar prin HCJ nr. 26/1996 au fost declarate 18 arii naturale protejate.

La nivelul judeţului Dolj există un număr de 7 propuneri de situri pentru Reţeaua Europeană „Natura2000”: Bistreţ, Bratovoieşti, Câmpia Dunării-Cetate-Maglavit, Ciuperceni-Desa, Ciupercenii Noi, Confluenţa Jiu-Dunăre, Pădurea Zăval.

Dintre speciile de floră şi faună protejate amintim: bujorul românesc (Paeonia peregrina var.romanica) care se găseşte în aria naturală protejată Pădurea Pleniţa „Poiana Bujorului”, floră spontană specifică nisipurilor în aria naturală protejată Dunele Dăbuleni, floră spontană halofilă-Pajiştea Gighera. Păsări de baltă autohtone sau de pasaj precum: egreta mare (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), stârc cenuşiu (Ardea cinerea), barza neagră (Ciconia nigra), lebăda de vară (Cygnus olor), pelicanul creţ (Pelecanus crispus), se găsesc în ariile naturale protejate acvatice Balta Lată, Balta Ciuperceni, Balta Bistreţ.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Agenţia Locală pentru Protecţia Mediului Dolj realizează o monitorizare permanentă a ariilor naturale protejate, urmărind aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie şi conservare a speciilor din flora şi fauna sălbatică conform Directivei 92/43 EEC  privind conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice, Directivei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice şi OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

De asemenea susţin şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului şi desfăşoară acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei locale, cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi rolul ariilor naturale protejate, colaborând în acest sens cu Garda Naţională de Mediu, autorităţi ale administraţiei publice loale, ONG-uri, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi alte instituţii abilitate.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.